PlamienokNadačný fond Slovanet podporuje detský hospic Plamienok, ktorý už dlhodobo poskytuje pomoc  nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám. Ponúka týmto deťom možnosť prežiť život doma, v kruhu najbližších. Poskytuje bezplatné poradenstvo a psychologickú pomoc deťom a rodinám, ktoré stratili svojho blízkeho, a to za akýchkoľvek okolností. Predstavuje záchytný bod, na ktorý sa v období po strate môžete obrátiť.

Nezisková organizácia Plamienok už dlhodobo pôsobí ako detský hospic starajúci sa o nevyliečiteľne choré deti, ktorým poskytuje možnosť domácej starostlivosti. Zároveň poskytuje poradenstvo a psychologickú pomoc rodinám, deťom a adolescentom, ktorí stratili svojich blízkych. Plamienok tiež organizuje vzdelávacie  programy pre študentov  a odborníkov  pomáhajúcich profesii. Organizácia pôsobí v Bratislave a v jej blízkom okolí, svoju pomoc poskytuje bezplatne a žije len z dobrovoľných príspevkov.

Pre mnohých ľudí sa činnosť Plamienku spája z negatívnymi pocitmi, no skutočnosť je iná. Plamienok prostredníctvom individuálnej alebo skupinovej terapie pomáha rodinám a deťom, ktoré stratili blízkeho,  znovuobjaviť ich životnú cestu. Poskytujú im úľavu od bolesti a smútku, pocit vnútorného oslobodenia a tiež radosti zo života. „Mnoho ľudí je presvedčených, že Plamienok je iba o plači, bolesti, chorobe a smrti. Áno, aj. Ale pre mňa je majákom porozumenia, istoty prijatia človeka so všetkým, čím je. Je pre mňa radosťou a smiechom, vtipom, veselou náladou a úprimnosťou vo vzťahoch. Je pre mňa silou, živou vodou…,“ hovorí jedna z návštevníčok Plamienka.

Plamienok2

Plamienku sa v priebehu roka 2015 podarilo okrem pravidelných individuálnych stretnutí otvoriť aj skupinové stretnutia pre deti a adolescentov a pomôcť tým až 71 rodinám. Tohtoročné skupinové stretnutia sa nesú v téme farieb, práve prostredníctvom nich totiž deti ľahšie dokážu vyjadriť svoje pocity, čo im pomáha lepšie prijať stratu blízkeho. Počas dvojhodinových stretnutí sú pre deti pripravené pohybové, relaxačné a tvorivé aktivity, ktoré sa navzájom vhodne dopĺňajú. „Z našich skúseností je to práve kombinácia individuálnych, skupinových sedení a organizovaných akcií, ktoré rodinám v Poradenskom centre poskytujeme, ktorá im pomáha najúčinnejšie sa vyrovnať so stratou blízkeho. Udržateľnosť tohto unikátneho konceptu odbornej pomoci však každoročne závisí na získaných finančných zdrojoch“, dodáva Veronika Lipková, projektová manažérka Plamienku.