O Nadačnom fonde Slovanet

Nadačný fond Slovanet predstavuje výsledok snahy o rozšírenie filantropických aktivít telekomunikačnej spoločnosti Slovanet, ktorá už v minulosti pomáhala tým, ktorí to potrebovali. Samotný nadačný fond vznikol v marci 2015, kedy ho založila spoločnosť Slovanet v spolupráci s Nadáciou Centra pre filantropiu, ktorá v súčasnosti administruje činnosť fondu. Cieľom fondu je poskytovať pomoc individuálnym žiadateľom, komunitám a rodinám, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v zložitej životnej situácii. Svoju pomoc fond poskytuje najmä v oblasti podpory občanov so sociálnym a zdravotným znevýhodnením a v oblasti školstva, vzdelávania a vedy, kde sa zameriava na podporu talentovaných detí a mládeže v oblasti infokomunikačných technológií.

Členmi poradného výboru sú zástupcovia spoločnosti Slovanet, predseda správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu, známy moderátor Fun rádia a bývalá úspešná volejbalistka.

Ing. Enikő Trupová
zakladateľka a členka rady Nadačného fondu Slovanet

Marek Engler
prevádzkový riaditeľ Slovanet

Mgr. Marcel Dávid Zajac
predseda správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu

Marcel Forgáč
moderátor

Dominika Nestarcová
prezidentka Špeciálne olympiády Slovensko

Slovanet je jeden z najväčších alternatívnych telekomunikačných operátorov na Slovensku. Už niekoľko rokov sa venuje filantropickým aktivitám a aktivitám v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania (CSR). Ako zodpovedná korporácia neustále rozširuje svoje CSR aktivity, čo prirodzene vyústilo do vzniku Nadačného fondu, ktorý bol založený pri Nadácii Centra pre filantropiu.

Kontakt

Nadačný fond Slovanet
pri Nadácii Centra pre filantropiu

Záhradnícka 151
821 08 Bratislava 2

Poštová adresa
Nadácia Centra pre filantropiu
Baštová 5
811 03 Bratislava

info@nadacnyfondslovanet.sk

+421 905 739 630

    Kontaktný formulár

    Osobných údajov podľa GDPR