O Nadačnom fonde Slovanet

 

Nadačný fond Slovanet predstavuje výsledok snahy o rozšírenie filantropických aktivít telekomunikačnej  spoločnosti Slovanet, ktorá už v minulosti pomáhala tým, ktorí to potrebovali. Samotný nadačný fond vznikol v marci  2015, kedy ho založila spoločnosť Slovanet v spolupráci  s Nadáciou Centra pre filantropiu, ktorá v súčasnosti administruje  činnosť fondu. Cieľom fondu je poskytovať pomoc individuálnym žiadateľom, komunitám a rodinám, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v zložitej životnej situácii. Svoju pomoc fond poskytuje najmä v oblasti podpory zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov a v oblasti školstva, vzdelávania a vedy, kde sa zameriava na podporu talentovaných detí a mládeže v oblasti infokomunikačných technológií.

Členmi rady Nadačného fondu Slovanet sú zástupcovia spoločnosti Slovanet, predseda správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu, známy moderátor Fun rádia a úspešná volejbalistka.

Ing. Enikö Trupová

vedúci tímu marketingu v spoločnosti Slovanet

 

Marek Engler

manažér pre stratégiu a akvizície v spoločnosti Slovanet

 

Mgr. Marcel Dávid Zajac

predseda správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu

Marcel Forgáč

moderátor

 

Dominika Nestarcová

plážová volejbalistka

Slovanet je jeden z najväčších alternatívnych telekomunikačných operátorov na Slovensku. Už niekoľko rokov sa venuje filantropickým aktivitám a aktivitám v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania (CSR). Ako zodpovedná korporácia neustále rozširuje svoje CSR aktivity, čo prirodzene vyústilo do vzniku Nadačného fondu, ktorý bol založený pri Nadácii Centra pre filantropiu.

 

logo_nadacny_fond_slovanet3