O Slovanete

Spoločnosť Slovanet je jedným z najväčších telekomunikačných operátorov na Slovensku.

Poskytuje rozsiahle spektrum telekomunikačných služieb a kompletných riešení, vďaka ktorým aktívne pôsobí v rôznych segmentoch zákazníkov – od domácností a menších firiem, až po veľké korporácie. Ponúka komplexné riešenia internetovej komunikácie, dátových služieb, telefonovania a zábavy.

Desiatky významných klientov využívajú bezpečné a stabilné dátové prepojenie pobočiek prostredníctvom virtuálnych privátnych sietí. Slovanet zabezpečuje aj služby a konzultácie v oblasti bezpečnosti sietí, IT, projektov a budovania LAN aj WAN sietí. Zároveň dodáva príslušný hardvér a softvér, poskytuje servisné služby, poradenstvo a školenia na všetky dodané riešenia.

Spoločnosť Slovanet už niekoľko rokov rozvíja aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Pomáhala napríklad neziskovým organizáciám Plamienok, Liga proti rakovine či Úsmev ako dar a podporovala individuálnych žiadateľov so zdravotným postihnutím napríklad trpiacich svalovou dystrofiou či detskou mozgovou obrnou. V záujme zjednotenia a rozšírenia svojich filantropických aktivít zakladá Nadačný fond Slovanet, prostredníctvom ktorého chce pomáhať ešte viac a cielenejšie na deficitné oblasti a cieľové skupiny.

Identifikačné a kontaktné údaje

Obchodné meno: Slovanet, a. s.
Sídlo: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

Internetová stránka: www.slovanet.sk
Predajné miesta: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bratislava, Brezno, Dunajská Streda, Kežmarok, Košice, Krupina, Šamorín, Trenčín, Veľký Meder, Poprad, Prešov, Zlaté Moravce, Žilina

Kontakt

Nadačný fond Slovanet
pri Nadácii Centra pre filantropiu

Záhradnícka 151
821 08 Bratislava 2

Poštová adresa
Nadácia Centra pre filantropiu
Baštová 5
811 03 Bratislava

info@nadacnyfondslovanet.sk

+421 905 739 630

    Kontaktný formulár

    Osobných údajov podľa GDPR