NADAČNÝ FOND SLOVANET

„ Súcit a vzájomná pomoc nie sú
znamením slabosti, ale sily. “

Nadačný fond Slovanet

 

Súcit a vzájomná pomoc sú pre nás symbolom sily, a preto sme veľmi radi, že prostredníctvom Nadačného fondu Slovanet môžeme pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú, chorým a sociálne slabším. Nadačný fond nám  umožňuje podporiť ľudí, ktorí sa bez vlastného zavinenia ocitli v ťažkej životnej situácii a potrebujú našu pomoc. Bohužiaľ,  týchto jednotlivcov je stále viac a nie je možné podporiť ich všetkých,  aj preto sme museli určiť podmienky, na základe ktorých naše finančné prostriedky prerozdeľujeme. Rozhodli sme sa pre podporu jednotlivcov trpiacich svalovou dystrofiou a detskou mozgovou obrnou, ako aj podporu talentovaných detí v oblasti infokomunikačných technológií, predovšetkým takých, ktoré pochádzajú zo sociálne slabších rodín. V minulom roku sme rozšírili oblasť našej pomoci i na tému umenia, kde sa snažíme podporiť mladé talenty v nekomerčnej oblasti v ich rozvoji a sebarealizácii.

Tešíme sa, že v roku 2020 sa nám podarilo podporiť spolu 68 žiadateľov s DMO alebo svalovou dystrofiou vo výške 12 740 eur. Prostriedky sme poskytli na zdravotné a kompenzačné pomôcky alebo na liečebné rehabilitačné náklady súvisiace s postihnutím. Podporili sme aj 3 neziskové organizácie: Plamienok v Bratislave, Svetielko pomoci v Košiciach a Svetielko nádeje v Banskej Bystrici spolu sumou 6000 eur. Okrem toho podporu pre konkrétne projekty získali aj občianske združenia PRO VIDA pre jedinečný projekt BUDDY, OZ Milan Štefánik pre projekt Osmidiv a Nadácia STU pre rozvoj talentov pre projekt ,,Súkromná materská škôlka Slovenskej technickej univerzity v Bratislave – STUBAčik“. Veríme, že naša aktivita v tomto smere nájde svojich podporovateľov, ktorí rovnako ako my veria, že je dôležité pomáhať tým menej šťastným, aj v budúcom roku.

 

S pozdravom rada Nadačného fondu Slovanet