Nadačný Fond Slovanet

„Súcit a vzájomná pomoc nie sú znamením slabosti, ale sily.“

Úvod Nadačného Fondu Slovanet

Súcit a vzájomná pomoc sú pre nás symbolom sily, a preto sme veľmi radi, že prostredníctvom Nadačného Fondu Slovanet môžeme pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú, chorým a sociálne slabším. Nadačný fond nám umožňuje podporiť ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii a potrebujú pomoc. Bohužiaľ, týchto ľudí je stále viac a nie je možné podporiť ich všetkých, aj preto sme museli určiť podmienky, na základe ktorých – finančné prostriedky prerozdeľujeme. Dlhodobo podporujeme ľudí trpiacich svalovou dystrofiou a detskou mozgovou obrnou, ako aj podporu talentovaných detí v oblasti komunikačných technológií, predovšetkým takých, ktoré pochádzajú zo sociálne slabších rodín. V minulom roku sme rozšírili oblasť našej pomoci i na tému umenia, kde sa snažíme podporiť mladé talenty v nekomerčnej oblasti v ich rozvoji a sebarealizácii.

Tešíme sa, že v roku 2020 sa nám podarilo podporiť spolu 68 žiadateľov s DMO alebo svalovou dystrofiou vo výške 12 740 eur. Prostriedky sme poskytli na zdravotné a kompenzačné pomôcky alebo na liečebné rehabilitačné náklady súvisiace s postihnutím. Podporili sme aj 3 neziskové organizácie: Plamienok v Bratislave, Svetielko pomoci v Košiciach a Svetielko nádeje v Banskej Bystrici spolu sumou 6000 eur. Okrem toho podporu pre konkrétne projekty získali aj občianske združenia PRO VIDA pre jedinečný projekt BUDDY, OZ Milan Štefánik pre projekt Osmidiv a Nadácia STU pre rozvoj talentov pre projekt ,,Súkromná materská škôlka Slovenskej technickej univerzity v Bratislave – STUBAčik“. Veríme, že naša aktivita v tomto smere nájde svojich podporovateľov, ktorí rovnako ako my veria, že je dôležité pomáhať tým menej šťastným, aj v budúcom roku.

S pozdravom tím Nadačného Fondu Slovanet

Zistiť viac

Darujte nám 2% dane a pomôžte nám pomáhať

Veríme, že pomáhať má zmysel. Vo finančnej podpore by sme chceli pokračovať aj vďaka vašim 2% z dane z príjmu.

Ak máte záujem podporiť Nadačný Fond Slovanet a spolu s nami tak pomôcť rodinám v núdzi, neziskovým organizáciám a zapojiť sa do užitočných projektov, môžete tak urobiť pomocou dobrovoľného príspevku, ktorý môžete zasielať na účet Nadačného fondu 4027520274/7500 ČSOB, a.s.

V časti pre prijímateľa uveďte informáciu Nadačný Fond Slovanet.

Poďakovania

Veľmi pekne Vám ďakujeme za podporu benefičného kultúrneho podujatia s názvom „Charitánia“, ktoré sme usporiadali už po 20-krát v novembri 2015 v sále divadla
Actores v Rožňave, pre mentálne a zdravotne postihnuté deti z 23 ústavov a zariadení pre zdravotne postihnutých zo stredného a východného Slovenska.

Milan Štefánik - občianske združenie pri zariadeniach DSS

Veľmi si vážime Vašu podporu. Vďaka nej môžeme aj naďalej pomáhať deťom a rodinám, ktoré stratili blízkeho a byť im oporou vo chvíľach, keď to najviac potrebujú.

Plamienok - detský hospic

Ďakujeme Vám veľmi pekne za pomoc a veľmi si to vážime.

Lucia Kačmarčíková

Veľmi pekne ďakujeme, že ste schválili našu žiadosť.

Rodina Marczinová

Chcela by som veľmi poďakovať vašej nadácii za pomoc Peťkovi Minaričovi, veľa to pre nás znamená, pretože sme o krok vpred, aby sa mohol raz Peťko postaviť na vlastne nôžky.

Viera Minaričová

Ďakujeme krásne za podporu. Veľmi si to vážime. Prajem pekný deň. My ten náš máme vďaka Vám nádherný 🙂

Anonym

Veľmi ste nám pomohli. Ešte raz veľká VĎAKA.

Prokešová

Ani neviete, ako ste ma potešili a samozrejme veľmi nám pomohli. ĎAKUJEME VÁM!

Sylvia Mihalíková

Ďakujem za naše obe deti. Chcem popriať Vám a aj celej rade, ktorá sa zúčastňuje na tak dobrej myšlienke – pomáhať ľuďom v núdzi – všetko dobre.

Rodina Marcinová

Tlačové správy

Slovanet napriek pandémii pomohol chorým deťom aj tento rok

Končiaci sa rok 2020 bol náročnou skúškou pre každého. Ľudia zápasili s pandémiou, nedostatkom financií či rodinnými problémami. O to viac však musia zdolávať prekážky aj rodiny s deťmi, ktoré trpia rôznymi ochoreniami. Slovanet preto aj tento rok pomohol tým, ktorí to najviac potrebovali.

Nadačný fond Slovanet pomohol už 75 tisícmi eur

Nadačný fond telekomunikačnej spoločnosti Slovanet doteraz pomohol 167 verejnoprospešným subjektom v celkovej sume 75 430 € a nepriamo ďalším stovkám znevýhodnených, chorých a ich rodín. Vyplýva to z bilancie prvých troch rokov činnosti fondu, ktorého je Slovanet zriaďovateľom aj hlavným prispievateľom.

Vyhodnotenie činnosti fondu za rok 2017

Dovoľte nám informovať vás o aktivitách fondu za rok 2017, ktorý je už tretím rokom jeho fungovania. V priebehu uplynulého roka sa nám podarilo podporiť finančne spolu 61 verejnoprospešných subjektov v sume 24 900 €.

Nadačný fond pôsobí už druhý rok

Od vzniku fondu sme podporili 105 verejnoprospešných subjektov v sume 45 830 €. Z toho v priebehu roka 2016 sa nám podarilo finančne podporiť spolu 73 verejnoprospešných subjektov v sume 32 230 €.

Plamienok poskytuje nádej pre deti a rodiny v smútení aj vďaka Nadačnému fondu Slovanet

Nadačný fond Slovanet podporuje detský hospic Plamienok, ktorý už dlhodobo poskytuje pomoc  nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám.

Kontakt

Nadačný fond Slovanet
pri Nadácii Centra pre filantropiu

Záhradnícka 151
821 08 Bratislava 2

Poštová adresa
Nadácia Centra pre filantropiu
Baštová 5
811 03 Bratislava

info@nadacnyfondslovanet.sk

+421 918 762 924

    Kontaktný formulár

    Osobných údajov podľa GDPR