Tlačové správy

Viac ako 50 hendikepovaných detí a mladých ľudí sa môže voľnejšie hýbať

Detská mozgová obrna a svalová dystrofia sú ochorenia, ktoré vo väčšine prípadov už od útleho veku deti oddeľujú od svojich rovesníkov a ich rodičov nútia viesť neľahký boj, ktorý s láskou a trpezlivosťou znášajú. Dochádzanie na rehabilitácie, absolvovanie pobytov v špecializovaných zariadeniach či zaobstaranie zdravotníckych pomôcok podporujúcich pohyb zaťažuje výrazne rodinný rozpočet. Práve tu vidí svoje miesto Nadačný Fond Slovanet, ktorý cez svoj grantový program prispieva konkrétnym rodinám na aspoň čiastočné pokrytie týchto výdavkov. V roku 2021 touto formou podporil 53 detí a mladých ľudí s týmito diagnózami. Viaceré z nich sa vďaka tomu mohli zúčastniť rehabilitačných pobytov, a to najmä v Centre Mgr. Jarmily Rybárovej v Poprade alebo v piešťanských centrách Adeli medical centre a Centrum Possibilitas. Z grantov bol uhradený aj nákup, napríklad, špeciálnych kočiarov, invalidných vozíkov či zdvíhacích zariadení, polohovateľných postelí, ale aj nevyhnutných antidekubitných matracov pre imobilných pacientov.

 Pomôcť rodinám s nevyliečiteľne chorými deťmi, aby mohli prežiť dôstojne a naplno posledné spoločné chvíle vo svojom domácom prostredí, sa usilujú detské mobilné hospice. Rovnako potrebnou je z ich strany aj podpora a sprevádzanie rodín po strate milovaného dieťaťa. Nadačný Fond Slovanet chce pri týchto zariadeniach stáť a byť im v tejto záslužnej práci oporou. Aj tento rok preto podporil tri detské hospice v troch regiónoch Slovenska – PLAMIENOK v Bratislave, Svetielko pomoci v Košiciach a Svetielko nádeje v Banskej Bystrici. „Príspevok od Nadačného Fondu Slovanet sme s vďakou využili na čiastočnú úhradu nákladov spojených s organizáciou víkendového stretnutia pre rodiny s deťmi, ktoré stratili blízkeho. Je to víkend, počas ktorého sa z rodín, ktoré na začiatku spájala len bolesť zo straty, stáva blízka komunita. Títo dospelí a detí síce zažili veľa smutného, ale vedia sa navzájom potešiť a inšpirovať, nachádzajú pochopenie a spolupatričnosť,“ hovorí riaditeľka n.o. PLAMIENOK Mária Jasenková.

Oblastí, kde je vítaná podpora od nadačných fondov a nadácii zriadených pri veľkých firmách na Slovensku, je veľa. Nadačný Fond Slovanet každý rok podľa aktuálnych potrieb vyčleňuje dodatočné prostriedky aj na rôzne ďalšie projekty. V roku 2021 touto formou vstúpil do „životného príbehu“ ďalších piatich subjektov – od neziskových organizácií podporujúcich vzdelávanie detí zo znevýhodneného prostredia, cez podporu dobrovoľníckeho projektu BUDDY, pracujúceho v prospech detí na okraji spoločnosti, organizáciu benefičného kultúrneho podujatia pre hendikepované deti, až po financovanie výdavkov spojených s tréningami jedného z najúspešnejších hráčov paragolfu na Slovensku Jaroslava Šalaváryho.

Dokopy tak Nadačný Fond Slovanet v roku 2021 podporil až 61 subjektov, medzi ktoré putovala celková suma 30 460 eur. „Úprimne nás teší, že sme mohli byť tento rok opäť užitoční. Nebol to ľahký rok a uvedomujeme si, že potreby ľudí okolo nás sú ďaleko väčšie, než dokážeme naším dielom práce pokryť. Veríme však, že v životoch, do ktorých sme touto formou vkročili, sme dokázali zanechať svoju stopu. Vo filantropickej stratégii nášho Nadačného Fondu chceme byť konzistentní. Pomáhať hendikepovaným deťom slobodnejšie sa hýbať a uľahčovať sprevádzanie rodín s tými najsmutnejšími osudmi vnímame ako naše poslanie, ktorému ostávame verní aj do budúcna,“ uvádza riaditeľka marketingu spoločnosti Slovanet a členka rady Nadačného Fondu Slovanet, Enikö Trupová a dodáva, že Nadačný Fond Slovanet od svojho vzniku v roku 2015 do roku 2021 podporil spolu 439 verejnoprospešných projektov v sume viac ako 176-tisíc eur.

Operátor daroval aj zariadenia na výuku žiakov za 25-tisíc eur

V rámci svojich aktivít spoločenskej zodpovednosti spoločnosť Slovanet tento rok pomáhala aj nad rámec práce svojho Nadačného Fondu. Ako poskytovateľ telekomunikačných služieb využil svoje know-how a aj v kontexte aktuálnej situácie zareagoval na zvýšený dopyt po nevyhnutnej modernizácií technologického vybavenia na školách. Slovanet preto daroval v novembri Spojenej škole na Kollárovej ulici v Sečovciach 30 kusov prepínačov a 12 kusov smerovačov značky CISCO, ktoré budú slúžiť na odbornú výuku mladých mechanikov počítačových sietí a tiež v rámci nového odboru informačné a sieťové technológie.

„Žiaci sa takýmto spôsobom naučia používať zariadenia, ktoré sa reálne využívajú v praxi pri stavbe a realizácii počítačových sietí a ich častí. Tí najšikovnejší z nich budú môcť získať aj medzinárodne platné certifikáty potrebné vo svojom odbore. Tento štedrý dar firmy Slovanet pomohol našej škole ušetriť nemalé finančné prostriedky v hodnote približne 25-tisíc eur a žiakom pomôže lepšie sa pripraviť na ich pôsobenie v IT firmách, ktoré sa orientujú na sieťové technológie,“ vysvetľuje riaditeľka školy PaedDr. Michaela Štundová MBA.


Kontakt

Nadačný fond Slovanet
pri Nadácii Centra pre filantropiu

Záhradnícka 151
821 08 Bratislava 2

Poštová adresa
Nadácia Centra pre filantropiu
Baštová 5
811 03 Bratislava

info@nadacnyfondslovanet.sk

+421 905 739 630

    Kontaktný formulár

    Osobných údajov podľa GDPR