Tlačové správy

Slovanet napriek pandémii pomohol chorým deťom aj tento rok

Mnoho detí v našej spoločnosti trpí ťažkými diagnózami alebo sa narodili do rodín, ktoré sa nachádzajú v zložitej sociálnej situácii. Často ide o deti, ktoré nedovŕšili ani jeden rok života. Vo väčšine prípadov nevyliečiteľné ochorenia vedú k predčasným úmrtiam. Neľahký osud takýchto detí sa snažia zlepšiť detské hospicové centrá po celom Slovensku. Spoločnosť Slovanet už takmer 15 rokov finančne podporuje takéto zariadenia. V roku 2020 telekomunikačný operátor prispel z vlastného nadačného fondu sumou 6 000 eur na činnosť neziskových organizácií Plamienok v Bratislave a Svetielko pomoci v Košiciach. Podporil aj Centrum pomoci detskej onkológie Svetielko nádeje v Banskej Bystrici.

Okrem nevyliečiteľne chorých detí to majú náročné tiež malí pacienti s vrodenými ochoreniami ako detská mozgová obrna a svalová dystrofia. Slovanet v roku 2020 poskytol pre 68 detí a mladých ľudí podporu vo výške 12 740 eur na zdravotné pomôcky a liečebné náklady, ktoré súvisia s ich postihnutím. Vďaka tomuto príspevku sa podarí aspoň čiastočne zmierniť ich zdravotný stav.

rpt

Napriek zložitému roku Slovanet podal pomocnú ruku tiež subjektom, ktoré sa zameriavajú na pomoc sociálne znevýhodneným osobám. Podporu vo výške 4 000 eur získal Koncept BUDDY, ktorý sa usiluje o resocializáciu detí do spoločnosti, 2 000 eur putovalo do univerzitnej škôlky pre deti zamestnancov a študentov STU pod názvom STUBAčik. Sumou 300 eur Slovanet podporil aj organizáciu podujatia OSMIDIV pre mentálne a fyzicky znevýhodnené deti, ktorého cieľom je búrať bariéry medzi zdravými a hendikepovanými deťmi.

„Počas tohto roka sme podporili dokopy 74 projektov v celkovej výške 25 040 eur. Ide o najvyššiu sumu za ostatné štyri roky, ktorá pomohla stovkám detí. Sme hrdí na to, že sa už šesť rokov môžeme kontinuálne venovať pomoci tým, ktorí patria medzi najzraniteľnejších. Od roku 2015, keď sme založili Nadačný fond Slovanet, sme podporili dokopy 378 verejnoprospešných projektov v sume 145 920 eur,“ hovorí riaditeľka marketingu spoločnosti Slovanet a členka rady Nadačného fondu Slovanet, Enikö Trupová.

Tab. 1: Prehľad podpory Nadačného fondu Slovanetu za rok 2020

Názov projektuOblasť podporyVýška podpory
Pomoc 68 deťom s postihnutím DMO a svalovou dystrofiouZdravotne a sociálne znevýhodnení občania 12 740 €
Podpora detských hospicov: Plamienok BA, Svetielko pomoc KE, Svetielko nádeje BBNevyliečiteľne choré deti a ich rodiny 6 000 €
PRO VIDA, program BUDDY Zdravotne a sociálne znevýhodnení občania 4 000 €
STUBAčik, univerzitná škôlka Zdravotne a sociálne znevýhodnení občania 2 000 €
OZ Milan Štefánik, podujatie OSMIDIV Zdravotne a sociálne znevýhodnení občania 300 €
74 podporených projektov 2 oblasti podpory 25 040 €

Slovanet ako spoločensky zodpovedná inštitúcia prostredníctvom svojho Nadačného fondu každoročne pomáha a finančne podporuje choré deti, osoby s rozličnými formami postihnutia aj sociálne znevýhodnených.


Mohlo by vás zaujímať

Nadačný fond Slovanet pomohol už 75 tisícmi eur

Nadačný fond telekomunikačnej spoločnosti Slovanet doteraz pomohol 167 verejnoprospešným subjektom v celkovej sume 75 430 € a nepriamo ďalším stovkám znevýhodnených, chorých a ich rodín. Vyplýva to z bilancie prvých troch rokov činnosti fondu, ktorého je Slovanet zriaďovateľom aj hlavným prispievateľom.

Nadačný fond Slovanetu podporil študenta gymnázia tvoriaceho hry pre mentálne postihnutých

Len štrnásťročný študent gymnázia Ondrej Vrábel pomáha mentálne postihnutým jednotlivcom tvorbou Pinf Hier.

Pre vybrané oblasti pomoci vznikol Nadačný fond Slovanet

Spoločnosť Slovanet v záujme zjednotenia a rozšírenia svojich filantropických aktivít zakladá Nadačný fond Slovanet, prostredníctvom ktorého chce pomáhať ešte viac a cielenejšie na deficitné oblasti a cieľové skupiny.

Nadačný fond Slovanetu už podporil prvých ťažko chorých

Nadačný fond Slovanet, ktorý vznikol začiatkom tohto roka ako výsledok snahy o rozšírenie filantropických aktivít spoločnosti Slovanet, úspešne podporil viacerých jednotlivcov trpiacich detskou mozgovou obrnou a svalovou dystrofiou.

Kontakt

Nadačný fond Slovanet
pri Nadácii Centra pre filantropiu

Záhradnícka 151
821 08 Bratislava 2

Poštová adresa
Nadácia Centra pre filantropiu
Baštová 5
811 03 Bratislava

info@nadacnyfondslovanet.sk

+421 905 739 630

    Kontaktný formulár

    Osobných údajov podľa GDPR