Tlačové správy

Nadačný fond Slovanet pomohol už 75 tisícmi eur

Vážení žiadatelia, prispievatelia a priaznivci filantropie,

od založenia Nadačného fondu Slovanet od marca 2015 prešlo presne tri roky. Dovoľte nám zhrnúť naše doterajšie aktivity.

Nadačný fond telekomunikačnej spoločnosti Slovanet doteraz pomohol 167 verejnoprospešným subjektom v celkovej sume 75 430 € a nepriamo ďalším stovkám znevýhodnených, chorých a ich rodín. Vyplýva to z bilancie prvých troch rokov činnosti fondu, ktorého je Slovanet zriaďovateľom aj hlavným prispievateľom.

Fond sa v rámci svojej filantropickej stratégie zameriava na dve hlavné oblasti – podporu zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov a podporu neziskových organizácií poskytujúcich pomoc nevyliečiteľne chorým deťom. V pravidelnom grantovom programe font poskytuje podporu deťom a mladým ľuďom, postihnutým detskou mozgovou obrnou a svalovou dystrofiou. Príspevky sú smerované predovšetkým na rehabilitačné procedúry a pomôcky. Od svojho vzniku Nadačný fond Slovanet takto podporil 147 žiadostí v sume 41 330 €, čo predstavuje 55 % z celkovej distribuovanej sumy.

Druhú oblasť podpory fond smeruje neziskovým organizáciám poskytujúcim pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám v ich domácom prostredí, pôsobiacim aj ako detské mobilné hospice. V rámci tejto oblasti pridelil príspevky pre podpore nevyliečiteľne chorých detí a ich rodín. v troch regiónoch Slovenska: PLAMIENOK, n.o. , Bratislava, Svetielko pomoci, n.o., Košice a Svetielko nádeje, o.z., Banská Bystrica v celkovej výške 18 000 €.

Zvyšná časť prerozdelenej sumy 16 100 € bola použitá na podporu vybraných kultúrnospoločenských podujatí a projektov integrácie znevýhodnených a chorých detí a dospelých. Napríklad v roku 2017 prostriedky poputovali na podporu charitatívneho koncertu v rámci projektu INTEGRÁCIA 2017 (OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako) a benefičného podujatia CHARITÁNIA (8. ročník projektu Osmidiv / OZ Milan Štefánik) zameraného na odstraňovanie bariér medzi handicapovanými a zdravými.

Spoločnosť Slovanet plánuje v podpore chorých a znevýhodnených prostredníctvom fondu pokračovať aj v ďalšom období. Podporiť ďalších prijímateľov z uvedených oblastí pomoci môže prostredníctvom Nadačného fondu Slovanet aj verejnosť – zaslaním dobrovoľného príspevku na účet fondu 4040308809/3100 SBERBANK Slovensko a.s., pričom v informácii pre prijímateľa je dôležité uviesť „Nadačný fond Slovanet“. Dôležitou informáciou pre prispievateľov je, že všetky nevyhnutné režijné náklady fondu financuje Slovanet, takže prijaté príspevky sa žiadateľom dostanú v 100% výške.

Viac informácií o Nadačnom fonde Slovanet, o jednotlivých grantových programoch, postup pre žiadateľov o príspevok a vyhodnotenia činnosti sú uvedené na webových stránkach fondu.


Mohlo by vás zaujímať

Nadačný fond Slovanetu podporil študenta gymnázia tvoriaceho hry pre mentálne postihnutých

Len štrnásťročný študent gymnázia Ondrej Vrábel pomáha mentálne postihnutým jednotlivcom tvorbou Pinf Hier.

Vyhodnotenie činnosti fondu za rok 2017

Dovoľte nám informovať vás o aktivitách fondu za rok 2017, ktorý je už tretím rokom jeho fungovania. V priebehu uplynulého roka sa nám podarilo podporiť finančne spolu 61 verejnoprospešných subjektov v sume 24 900 €.

Slovanet napriek pandémii pomohol chorým deťom aj tento rok

Končiaci sa rok 2020 bol náročnou skúškou pre každého. Ľudia zápasili s pandémiou, nedostatkom financií či rodinnými problémami. O to viac však musia zdolávať prekážky aj rodiny s deťmi, ktoré trpia rôznymi ochoreniami. Slovanet preto aj tento rok pomohol tým, ktorí to najviac potrebovali.

Kontakt

Nadačný fond Slovanet
pri Nadácii Centra pre filantropiu

Záhradnícka 151
821 08 Bratislava 2

Poštová adresa
Nadácia Centra pre filantropiu
Baštová 5
811 03 Bratislava

info@nadacnyfondslovanet.sk

+421 905 739 630

    Kontaktný formulár

    Osobných údajov podľa GDPR