Tlačové správy

Vyhodnotenie činnosti fondu za rok 2017

Dovoľte nám informovať vás o aktivitách fondu za rok 2017, ktorý je už tretím rokom jeho fungovania. V priebehu uplynulého roka sa nám podarilo podporiť finančne spolu 61 verejnoprospešných subjektov v sume 24 900 €. Nadačný fond Slovanet mal v roku 2017 v rámci svojej filantropickej stratégie definované dve oblasti podpory:

  • Podpora zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov
  • Podpora neziskových organizácií poskytujúcich pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám v ich domácom prostredí.

V roku 2017 sme v dvoch grantových kolách podporili 56 detí a mladých ľudí s postihnutím DMO a svalovou dystrofiou, v sume: 14 600 €. Prostriedky sme poskytli na zdravotné a kompenzačné pomôcky alebo na liečebné a rehabilitačné náklady súvisiace s postihnutím. Podporili sme aj 3 neziskové organizácie: Plamienok v Bratislave, Svetielko pomoci v Košiciach a Svetielko nádeje v Banskej Bystrici, spolu sumou 6 000 €.

V roku 2017 boli fondom podporené aj 2 ďalšie projekty:

  1. OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako, názov projektu: Projekt INTEGRÁCIA 2017, podporený sumou: 4 000 €. Poslaním projektu je zlepšenie kvality života a podpora INTEGRÁCIE znevýhodnených skupín s mentálnym, fyzickým a sociálnym znevýhodnením do prostredia ľudí z majoritného prostredia.
  2. Občianske združenie Milan Štefánik, názov projektu: Osmidiv, 8. Ročník, podporený sumou: 300 €. Zámerom projektu bolo zorganizovanie benefičného podujatia CHARITÁNIA, ktoré zorganizovalo OZ Milan Štefánik pri ústavoch pre mentálne postihnutých v spolupráci s DSS JASANIMA – DSS Rožňava. Hlavnou myšlienkou bola integrácia znevýhodnených ľudí do spoločnosti a odstránenie bariér medzi handicapovanými a zdravými.

V mene Nadačného fondu Slovanet vám chceme poďakovať za vašu priazeň, podporu a finančné príspevky, ktoré ste sa rozhodli venovať tým, ktorí to potrebujú. Veríme, že aj v roku 2018 sa rozhodnete ich podporiť.


Mohlo by vás zaujímať

Nadačný fond Slovanet pomohol už 75 tisícmi eur

Nadačný fond telekomunikačnej spoločnosti Slovanet doteraz pomohol 167 verejnoprospešným subjektom v celkovej sume 75 430 € a nepriamo ďalším stovkám znevýhodnených, chorých a ich rodín. Vyplýva to z bilancie prvých troch rokov činnosti fondu, ktorého je Slovanet zriaďovateľom aj hlavným prispievateľom.

Slovanet napriek pandémii pomohol chorým deťom aj tento rok

Končiaci sa rok 2020 bol náročnou skúškou pre každého. Ľudia zápasili s pandémiou, nedostatkom financií či rodinnými problémami. O to viac však musia zdolávať prekážky aj rodiny s deťmi, ktoré trpia rôznymi ochoreniami. Slovanet preto aj tento rok pomohol tým, ktorí to najviac potrebovali.

Nadačný fond Slovanetu podporil študenta gymnázia tvoriaceho hry pre mentálne postihnutých

Len štrnásťročný študent gymnázia Ondrej Vrábel pomáha mentálne postihnutým jednotlivcom tvorbou Pinf Hier.

Kontakt

Nadačný fond Slovanet
pri Nadácii Centra pre filantropiu

Záhradnícka 151
821 08 Bratislava 2

Poštová adresa
Nadácia Centra pre filantropiu
Baštová 5
811 03 Bratislava

info@nadacnyfondslovanet.sk

+421 905 739 630

    Kontaktný formulár

    Osobných údajov podľa GDPR