Tlačové správy

Nadačný fond Slovanetu už podporil prvých ťažko chorých

Nadačný fond Slovanet, ktorý vznikol začiatkom tohto roka ako výsledok snahy o rozšírenie filantropických aktivít spoločnosti Slovanet, úspešne podporil viacerých jednotlivcov trpiacich detskou mozgovou obrnou a svalovou dystrofiou. Slovanet sa pomoci ľudí s týmto postihnutím venoval už dlhodobejšie, no až od začiatku tohto roku vytvoril Nadačný fond s grantom na ich podporu. Nadačný fond zároveň v priebehu polroka svojej existencie podporil aj neziskové organizácie Plamienok, Svetielko pomoci a Svetielko nádeje. Spolu tak prispel sumou vyššou ako 9 000 eur.

„Naším cieľom je pomôcť zmierniť ťažký zdravotný stav žiadateľov trpiacich DMO a svalovou dystrofiou, pretože nám nie je ľahostajný osud detí s touto chorobou a ich rodín. Veríme, že aj tá najmenšia pomoc, ktorú dostanú, dokáže prispieť k zlepšeniu ich životnej situácie. Dúfame, že postupom času budeme môcť týmto jednotlivcom a ich rodinám prispieť aj vyššou sumou“, hovorí Marek Engler, manažér pre stratégiu a akvizície v spoločnosti Slovanet a zároveň člen správnej rady Nadačného fondu Slovanet.

Finančná pomoc od Nadačného fondu poskytnutá v rámci grantu na podporu ľudí so zdravotným postihnutím je zameraná predovšetkým na podporu pri kúpe zdravotných a kompenzačných pomôcok a liečebných rehabilitačných nákladov súvisiacich s postihnutím. Zo žiadosťou o pomoc sa na fond môžu obrátiť rodičia deti s diagnostikovaným ochorením DMO alebo svalovou dystrofiou a ľudia trpiaci týmto ochorením.

„Žiadosti zhodnocujeme vždy až po skončení obdobia, na ktoré je otvorenie grantu vypísané. V súčasnosti je možné posielať žiadosti do konca roka. V prípade splnenia podmienok na poskytnutie finančnej podpory rozhodujeme už len o výške podpory. Bohužiaľ si nemôžeme vždy dovoliť podporiť žiadateľov v plnej sume. Dúfame, že sa to však časom zmení, aj vďaka pomoci ďalších dobrovoľných darcov“, informuje Enikö Trupová, vedúca tímu marketingu v spoločnosti Slovanet a člen správnej rady Nadačného fondu Slovanet.

Nadačný fond Slovanet podporil finančným príspevkom aj neziskovú organizáciu Plamienok, ktorej finančne pomáhal ešte pred založením nadačného fondu. Finančné príspevky poskytol aj novým neziskovým organizáciám – Svetielku pomoci pôsobiacemu v Prešovskom a Košickom kraji a Svetielku nádeje pôsobiacemu v Banskej Bystrici. Plamienok sa venuje podpore nevyliečiteľne chorých detí a ich rodín. Svetielko pomoci a Svetielko nádeje pomáhajú predovšetkým detským onkologickým pacientom.

Podporiť ďalších prijímateľov pomoci prostredníctvom Nadačného fondu Slovanet je možné zaslaním dobrovoľného príspevku na účet fondu 4040308809/3100 SBERBANK Slovensko a.s., pričom v informácii pre prijímateľa je dôležité uviesť „Nadačný fond Slovanet“.

Viac informácií o Nadačnom fonde Slovanet, o jednotlivých grantových programoch a postup pre žiadateľov o príspevok je uvedený na internetovej stránke fondu www.nadacnyfondslovanet.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Slovanet napriek pandémii pomohol chorým deťom aj tento rok

Končiaci sa rok 2020 bol náročnou skúškou pre každého. Ľudia zápasili s pandémiou, nedostatkom financií či rodinnými problémami. O to viac však musia zdolávať prekážky aj rodiny s deťmi, ktoré trpia rôznymi ochoreniami. Slovanet preto aj tento rok pomohol tým, ktorí to najviac potrebovali.

Nadačný fond Slovanet pomohol už 75 tisícmi eur

Nadačný fond telekomunikačnej spoločnosti Slovanet doteraz pomohol 167 verejnoprospešným subjektom v celkovej sume 75 430 € a nepriamo ďalším stovkám znevýhodnených, chorých a ich rodín. Vyplýva to z bilancie prvých troch rokov činnosti fondu, ktorého je Slovanet zriaďovateľom aj hlavným prispievateľom.

Nadačný fond Slovanetu už podporil prvých ťažko chorých

Nadačný fond Slovanet, ktorý vznikol začiatkom tohto roka ako výsledok snahy o rozšírenie filantropických aktivít spoločnosti Slovanet, úspešne podporil viacerých jednotlivcov trpiacich detskou mozgovou obrnou a svalovou dystrofiou.

Kontakt

Nadačný fond Slovanet
pri Nadácii Centra pre filantropiu

Záhradnícka 151
821 08 Bratislava 2

Poštová adresa
Nadácia Centra pre filantropiu
Baštová 5
811 03 Bratislava

info@nadacnyfondslovanet.sk

+421 905 739 630

    Kontaktný formulár

    Osobných údajov podľa GDPR