Tlačové správy

Nadačný fond pôsobí už druhý rok

Vážení žiadatelia, prispievatelia a priaznivci filantropie,

od založenia Nadačného fondu Slovanet od marca 2015 prešiel ďalší úspešný rok. Dovoľte nám informovať vás o  doterajších aktivitách.

Od vzniku fondu sme podporili 105 verejnoprospešných subjektov v sume 45 830 €. Z toho v priebehu roka 2016 sa nám podarilo finančne podporiť spolu 73 verejnoprospešných subjektov v sume 32 230 €.

Nadačný fond Slovanet, mal v roku 2016 v rámci svojej filantropickej stratégie definované dve oblasti podpory:

  • Podpora zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov
  • Podpora neziskových organizácií poskytujúcich pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám v ich domácom prostredí.

V roku 2016 sme v dvoch grantových kolách podporili 64 detí a mladých ľudí s postihnutím DMO a svalovou dystrofiou v sume: 20 630 €. Prostriedky sme poskytli na zdravotné a kompenzačné pomôcky alebo na liečebné a rehabilitačné náklady súvisiace s postihnutím. Podporili sme aj 3 neziskové organizácie: Plamienok v Bratislave, Svetielko pomoci v Košiciach a Svetielko nádeje v Banskej Bystrici, spolu sumou 6 000 eur.

V roku 2016 sme podporili aj 3 ďalšie projekty:

  • OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako, názov projektu: Projekt INTEGRÁCIA 2016, podporený sumou 5 000 €. Poslaním projektu je zlepšenie kvality života a podpora INTEGRÁCIE znevýhodnených skupín s mentálnym, fyzickým a sociálnym znevýhodnením do prostredia ľudí z majoritného prostredia.
  • Občianske združenie Mici a Mňau, názov projektu: Podporné video pre deti s cystickou fibrózou, podporený sumou: 300 €. Keďže tieto deti sa nemôžu stretávať, vytvorili im zábavné vzdelávacie video, ktoré môžu pozerať z bezpečného prostredia domova. Finančné prostriedky boli použite na natočenie a animáciu videa: https://www.youtube.com/watch?v=PoKRtP9kYl8
  • Občianske združenie Milan Štefánik, názov projektu: Osmidiv, 7. Ročník, podporený sumou: 300 €. Zámerom projektu bolo zorganizovanie benefičného podujatia CHARITÁNIA, ktoré zorganizovalo OZ Milan Štefánik pri ústavoch pre mentálne postihnutých v spolupráci s DSS JASANIMA – DSS Rožňava. Hlavnou myšlienkou bola integrácia znevýhodnených ľudí do spoločnosti a odstránenie bariér medzi handicapovanými a zdravými.

V mene Nadačného fondu Slovanet vám chceme poďakovať za vašu priazeň, podporu a finančné príspevky, ktoré ste sa rozhodli venovať tím, ktorí to potrebujú. Veríme, že aj v budúcom roku sa rozhodnete podporiť náš Nadačný fond Slovanet.


Mohlo by vás zaujímať

Nadačný fond pôsobí už druhý rok

Od vzniku fondu sme podporili 105 verejnoprospešných subjektov v sume 45 830 €. Z toho v priebehu roka 2016 sa nám podarilo finančne podporiť spolu 73 verejnoprospešných subjektov v sume 32 230 €.

Vyhodnotenie činnosti fondu za rok 2017

Dovoľte nám informovať vás o aktivitách fondu za rok 2017, ktorý je už tretím rokom jeho fungovania. V priebehu uplynulého roka sa nám podarilo podporiť finančne spolu 61 verejnoprospešných subjektov v sume 24 900 €.

Nadačný fond Slovanetu už podporil prvých ťažko chorých

Nadačný fond Slovanet, ktorý vznikol začiatkom tohto roka ako výsledok snahy o rozšírenie filantropických aktivít spoločnosti Slovanet, úspešne podporil viacerých jednotlivcov trpiacich detskou mozgovou obrnou a svalovou dystrofiou.

Kontakt

Nadačný fond Slovanet
pri Nadácii Centra pre filantropiu

Záhradnícka 151
821 08 Bratislava 2

Poštová adresa
Nadácia Centra pre filantropiu
Baštová 5
811 03 Bratislava

info@nadacnyfondslovanet.sk

+421 905 739 630

    Kontaktný formulár

    Osobných údajov podľa GDPR