Tlačové správy

Plamienok poskytuje nádej pre deti a rodiny v smútení aj vďaka Nadačnému fondu Slovanet

Nadačný fond Slovanet podporuje detský hospic Plamienok, ktorý už dlhodobo poskytuje pomoc  nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám. Ponúka týmto deťom možnosť prežiť život doma, v kruhu najbližších. Poskytuje bezplatné poradenstvo a psychologickú pomoc deťom a rodinám, ktoré stratili svojho blízkeho, a to za akýchkoľvek okolností. Predstavuje záchytný bod, na ktorý sa v období po strate môžete obrátiť.

Nezisková organizácia Plamienok už dlhodobo pôsobí ako detský hospic starajúci sa o nevyliečiteľne choré deti, ktorým poskytuje možnosť domácej starostlivosti. Zároveň poskytuje poradenstvo a psychologickú pomoc rodinám, deťom a adolescentom, ktorí stratili svojich blízkych. Plamienok tiež organizuje vzdelávacie  programy pre študentov  a odborníkov  pomáhajúcich profesii. Organizácia pôsobí v Bratislave a v jej blízkom okolí, svoju pomoc poskytuje bezplatne a žije len z dobrovoľných príspevkov.

Pre mnohých ľudí sa činnosť Plamienku spája z negatívnymi pocitmi, no skutočnosť je iná. Plamienok prostredníctvom individuálnej alebo skupinovej terapie pomáha rodinám a deťom, ktoré stratili blízkeho,  znovuobjaviť ich životnú cestu. Poskytujú im úľavu od bolesti a smútku, pocit vnútorného oslobodenia a tiež radosti zo života. „Mnoho ľudí je presvedčených, že Plamienok je iba o plači, bolesti, chorobe a smrti. Áno, aj. Ale pre mňa je majákom porozumenia, istoty prijatia človeka so všetkým, čím je. Je pre mňa radosťou a smiechom, vtipom, veselou náladou a úprimnosťou vo vzťahoch. Je pre mňa silou, živou vodou…,“ hovorí jedna z návštevníčok Plamienka.

Plamienku sa v priebehu roka 2015 podarilo okrem pravidelných individuálnych stretnutí otvoriť aj skupinové stretnutia pre deti a adolescentov a pomôcť tým až 71 rodinám. Tohtoročné skupinové stretnutia sa nesú v téme farieb, práve prostredníctvom nich totiž deti ľahšie dokážu vyjadriť svoje pocity, čo im pomáha lepšie prijať stratu blízkeho. Počas dvojhodinových stretnutí sú pre deti pripravené pohybové, relaxačné a tvorivé aktivity, ktoré sa navzájom vhodne dopĺňajú. „Z našich skúseností je to práve kombinácia individuálnych, skupinových sedení a organizovaných akcií, ktoré rodinám v Poradenskom centre poskytujeme, ktorá im pomáha najúčinnejšie sa vyrovnať so stratou blízkeho. Udržateľnosť tohto unikátneho konceptu odbornej pomoci však každoročne závisí na získaných finančných zdrojoch“, dodáva Veronika Lipková, projektová manažérka Plamienku.


Mohlo by vás zaujímať

Nadačný fond Slovanet pomohol už 75 tisícmi eur

Nadačný fond telekomunikačnej spoločnosti Slovanet doteraz pomohol 167 verejnoprospešným subjektom v celkovej sume 75 430 € a nepriamo ďalším stovkám znevýhodnených, chorých a ich rodín. Vyplýva to z bilancie prvých troch rokov činnosti fondu, ktorého je Slovanet zriaďovateľom aj hlavným prispievateľom.

Nadačný fond pôsobí už druhý rok

Od vzniku fondu sme podporili 105 verejnoprospešných subjektov v sume 45 830 €. Z toho v priebehu roka 2016 sa nám podarilo finančne podporiť spolu 73 verejnoprospešných subjektov v sume 32 230 €.

Plamienok poskytuje nádej pre deti a rodiny v smútení aj vďaka Nadačnému fondu Slovanet

Nadačný fond Slovanet podporuje detský hospic Plamienok, ktorý už dlhodobo poskytuje pomoc  nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám.

Kontakt

Nadačný fond Slovanet
pri Nadácii Centra pre filantropiu

Záhradnícka 151
821 08 Bratislava 2

Poštová adresa
Nadácia Centra pre filantropiu
Baštová 5
811 03 Bratislava

info@nadacnyfondslovanet.sk

+421 905 739 630

    Kontaktný formulár

    Osobných údajov podľa GDPR