Tlačové správy

Slovanet napriek pandémii pomohol chorým deťom aj tento rok

Končiaci sa rok 2020 bol náročnou skúškou pre každého. Ľudia zápasili s pandémiou, nedostatkom financií či rodinnými problémami. O to viac však musia zdolávať prekážky aj rodiny s deťmi, ktoré trpia rôznymi ochoreniami. Slovanet preto aj tento rok pomohol tým, ktorí...

Nadačný fond Slovanet pomohol už 75 tisícmi eur

Nadačný fond telekomunikačnej spoločnosti Slovanet doteraz pomohol 167 verejnoprospešným subjektom v celkovej sume 75 430 € a nepriamo ďalším stovkám znevýhodnených, chorých a ich rodín. Vyplýva to z bilancie prvých troch rokov činnosti fondu, ktorého je Slovanet zriaďovateľom aj hlavným prispievateľom.

Vyhodnotenie činnosti fondu za rok 2017

V priebehu uplynulého roka sa nám podarilo podporiť finančne spolu 61 verejnoprospešných subjektov. V roku 2017 sme v dvoch grantových kolách podporili 56 detí a mladých ľudí s postihnutím DMO a svalovou dystrofiou. Prostriedky sme poskytli na zdravotné a kompenzačné pomôcky alebo na liečebné a rehabilitačné náklady súvisiace s postihnutím. Podporili sme aj 3 neziskové organizácie: Plamienok v Bratislave, Svetielko pomoci v Košiciach a Svetielko nádeje v Banskej Bystrici.

Nadačný fond pôsobí už druhý rok

Od založenia Nadačného fondu Slovanet od marca 2015 prešiel ďalší úspešný rok. Od vzniku fondu sme podporili 105 verejnoprospešných subjektov, z toho v priebehu roka 2016 sa nám podarilo finančne podporiť spolu 73 verejnoprospešných subjektov, z toho 64 zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov a 3 neziskové organizácie a 3 občianske združenia.

Nadačný fond Slovanetu podporil študenta gymnázia tvoriaceho hry pre mentálne postihnutých

Len štrnásťročný študent gymnázia Ondrej Vrábel pomáha mentálne postihnutým jednotlivcom tvorbou Pinf Hier. Tie sú omnoho jednoduchšie a pomalšie ako bežné počítačové hry, navyše pomáhajú precvičovať rozoznávanie písmen a farieb či jemnú motoriku detí s mentálnym postihnutím. Ondrej začal s tvorbou prvých hier ako desaťročný a dodnes ich vytvoril už štrnásť v troch rôznych jazykoch.

Nadačný fond Slovanetu už podporil prvých ťažko chorých

Nadačný fond Slovanet, poskytujúci podporu pre deti a mladých ľudí postihnutých DMO a svalovou dystrofiou, už rozdal svoje prvé príspevky. V rámci grantu na podporu ľudí so zdravotným postihnutím tak podporil v prvom polroku svojej existencie 13-tich jednotlivcov trpiacich týmto závažným postihnutím.

Pre vybrané oblasti pomoci vznikol Nadačný fond Slovanet

Telekomunikačný operátor Slovanet zriadil nadačný fond, ktorého cieľom je podpora jednotlivcov aj organizácií v troch rámcových deficitných oblastiach. Slovanet bol prvým vkladateľom darcovského príspevku a hradí väčšinu režijných nákladov fondu. Nadačný fond dnes oficiálne spúšťa svoju webstránku.